Davet

“Çocuklar Masumdur”


Çocuklar geleceğimizin umudu, bugünden yarına uzanan ellerimiz. Hepsi minicik elleri ve yürekleri ile bizleri kucaklayıp gelecek güzel günlere, en güzel düşlere götürmekteler. Güzelliklere olan inancımızı arttırmaktalar. Bu güzel ülkenin sayıları 6000’i bulan çocuk hekimleri olarak tek amacımız ise onları yaşamın her alanında korumak ve her türlü haklarını savunmak, kısaca onların yaşam içindeki avukatları olmaktır.


Biz Pediatristler olarak biliyoruz ki ÇOCUKLUK dönemi insan yaşamının masumiyetinin, hayallerinin ve altın çağının dönemi. Çocuk hekimlerine “çocuklar nedir” diye bir soru sorulsa hepsi tereddütsüz “Melekler”dir der. Yeryüzünde birer MELEK olan çocuklarımızın yaşamı günümüzde Filistin’de ve dünyanın farklı köşelerinde savaşla, soykırımla, yoksulluk, ayrımcılık ve kötü muamele ile tehdit altında. Tüm bu gelişmeler insanım diyen herkesin canını acıtmakta. Bundan ötürü, çocuklar yaşamlarının her döneminde hem beden hem de ruh sağlığı açısından tüm olumsuzluklardan korunmalıdır bilinci ile hareket eden Türk Pediatri Kurumu olarak “ÇOCUKLAR MASUMDUR” ana teması ile tüm çocuk hekimlerini sesimize seslerini katmaya çağırıyoruz.


Tüm dünyada yaşanan savaşlara karşı barışı, kötülüğe karşı iyiliği savunan, bilimin ve bilginin aydınlığında çalışan tüm pediatristleri “ÇOCUKLAR MASUMDUR” ana konusu ile düzenlediğimiz 59. Türk Pediatri Kongresine davet ederken ülkemiz ve dünya çocukları için mutlu ve savaşlardan arınmış bir 2024 diliyoruz.

Türk Pediatri Kurumu

Konuşmacılar

Yapım aşamasında...