Bildiri Gönderimi

Bildirilerin kongre web sitesi olan www.turkpediatri2024.org üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.


Kabul edilen ve sunulan sözlü ve poster bildirilerin özetleri “59. TPK Bildiri Özetleri Kitabında” nda yayınlanacaktır.

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 15 Nisan 2024
Bildiri Özeti Kabul Mektupları Gönderim Tarihi: 29 Nisan 2024


Bildiri Göndermek İçin Tıklayınız

Kongrede sunulacak tüm bildiriler pediatri alanında bilimsel gelişmelere ve literatüre katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı içermelidir.
Bildirilerde tüm yazarların adı, soyadı ve çalıştıkları kurum bilgileri yer almalıdır. Her bildiride bir adet “sorumlu yazar” belirtilmeli, e-posta ve iletişim bilgileri yazılmalıdır. Bildirilerin gönderimi sırasında mutlaka tercih edilen sunum şekli (Sözlü/Poster) belirtilmelidir.
Değerlendirme kurulu bildiri şeklini değiştirme hakkına sahiptir.


Bildiri Son Gönderim Tarihi

Kurallara uygun olarak hazırlanmış bildiriler 15 Nisan 2024 tarihine kadar online bildiri gönderim sayfasından sisteme yüklenmelidir. Bu tarihten sonra gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Sunuma değer görülen sözlü ve poster bildirilerin sorumlu yazarlarına e-posta ile kabul mektupları gönderilecektir.


Kabul edilmiş bildirilerin sunucularının 29 Nisan 2024 tarihine kadar kongreye kayıt olmaları zorunludur. Bu tarihe kadar kayıt yaptırmamış sorumlu yazarların bildirileri program kitapçığında yer almayacaktır.


Bildiri Özeti Yazım Kuralları
 • Özetler online bildiri özeti sistemi ile toplanacaktır.
 • Bildiri girişlerinin yalnızca Türkçe olarak hazırlanması ve yazım kurallarına uyulması zorunludur.
 • Bir kişi 1 sözlü ve 1 poster veya 2 poster olmak üzere en fazla 2 bildiride sunucu olarak yer alabilir.
 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır. Yazar adı ve soyadının sadece ilk harfi büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır.
 • Bildiri özetleri amaç, yöntem, bulgular ve sonuç olarak düzenlenmelidir. Olgu sunumlarında sıralama amaç, olgu sunumu ve sonuç olmalıdır.
 • Bildiri gönderimi tamamlanmadan önce en az 3 en fazla 6 adet anahtar kelime sisteme girilmesi zorunludur.
 • Özetin tamamı, başlık ve yazar adları hariç 300 kelimeyi geçmemelidir. Başlık, çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır.
 • Bildiri özetlerinde; tablo, şekil, grafik ve resim kullanılabilir.
 • Sertifika almak için, bildiri sunacak kişinin, programda belirtilen tarih ve saatte bildirisini bizzat sunması gerekmektedir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.


Dikkat Edilecek Noktalar
 • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır.
Bilimsel Kurul, bildirileri sözel veya poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine
sonuç yazısı olarak gönderilecek olup, bildiri sahiplerinin sunumlarının nasıl olacağı konusunda nihai karara dikkat etmelerini önemle belirtiriz.


Katılım Sertifikası

Kongre sırasında verilecektir. Sertifika almak için, bildiri sunacak kişinin, programda belirtilen tarih ve saatte bildirisini bizzat sunması gerekmektedir.

Bildiri özetleri ile ilgili her türlü sorunuz için turkpediatri@soloevent.net adresine sorularınızı iletebilirsiniz.


Bildiri Konuları
 • Çocuk Acil
 • Adolesan Sağlığı
 • Çocuk Alerji ve İmmünoloji
 • Çocuk Endokrinoloji
 • Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
 • Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme
 • Çocuk Genetik
 • Çocuk Göğüs Hastalıkları
 • Çocuk Hematoloji ve Onkoloji
 • Çocuk Kardiyoloji
 • Çocuk Metabolizma Hastalıkları
 • Çocuk Nefroloji ve Üroloji
 • Çocuk Nöroloji
 • Çocuk Romatoloji
 • Sosyal Pediatri
 • Yenidoğan
 • Çocuk Yoğun Bakım
 • Diğer